Se pronuncia como la j de jamón, aunque más suave.

 

      1. ha

      2. hai

      3. han

      4. hang

      5. hao

      6. he

      7. hei

      8. hen

      9. heng

      10. hong

      11. hou

      12. hu

      13. hua

      14. huai

      15. huan

      16. huang

      17. hui

      18. hun

      19. huo