Se pronuncia como la c de casa.

 

      1. ga

      2. gai

      3. gan

      4. gang

      5. gao

      6. ge

      7. gei

      8. gen

      9. geng

      10. gong

      11. gou

      12. gu

      13. gua

      14. guai

      15. guan

      16. guang

      17. gui

      18. gun

      19. guo